Produktudvikling og effektivisering

Alt hvad der kommer ud af en arbejdsproces er et produkt, lige fra en liter mælk over en hjemmeside til en blindtarmsoperation.

Gratis viden

Med en så bred definition af produkt får man en masse viden foræret. Når man retter fokus mod områder som udvikling af produktet og effektivisering af processer, kan man lære meget af at kigge på andre branchers erfaring. Der er en række almindgyldige metoder, der kan anvendes på alle typer produktudvikling og effektivisering.

Den maksimal effekt får man ved at kombinere den generelle forståelse for produktudvikling og effektivisering med den fagspecifikke viden og erfaring.

Redskaber og plads til at tænke nyt

Alle virksomheder har en kæmpe kompetence indenfor netop deres område. Medarbejderne ved præcis hvad der skal gøres. Til tider kan der så godt opstå en tendens til tænke 'vi plejer at...', 'vi har altid gjort det sådan' eller 'det har vi prøvet'.

Det er netop der vi kan hjælpe. Vi laver koblingen mellem den eksisterende fagviden og erfaring over til at den enkelte medarbjeder får plads til at se tingene anderledes, til at se de nye muligheder og konstant tænke 'det kan gøres bedre' og 'hvad hvis vi gør sådan'.

Viden om hvordan I kan blive bedre ligger allerede latent hos jeres medarbejdere. Vi hjælper med at aktiveret den viden.

Den store gevinst ligger i at alle medarbejdere dagligt tænker i produktudvikling og effektivisering.